Institutul de Chimie “Raluca Ripan” – CONTACT

PROFILUL INSTITUTULUI DE CHIMIE “RALUCA RIPAN”

INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE “RALUCA RIPAN” Cluj-Napoca este o institutie publica cu profil de cercetare si productie din subordinea Ministerului Educatiei si Cerccetarii, cu capital integral de stat.

Centrul de feromoni al institutului functioneaza de peste 30 de ani, având renume de avandgarda in Sud-Estul Europei in cercetarea si productia materialelor feromonale si este membru al Organizatiei Internationale de Combatere Biologica, grupul de lucru PHERO NET.

MANAGEMENTUL CALITATII

Departamentul de management al calitatii produselor feromonale urmareste procesul de formare a fiecarui produs, de la sinteza (comanda) substantelor active si a materialelor auxiliare (suporturi plastice, textile, membrane de difuzie etc.) pâna la livrarea produselor in tara sau la export. Pentru analizarea probelor avem la dispozitie laboratoare de analize chimice, fizico- chimice, dotate cu aparatura de performanta: cromatograf de gaz cuplat cu spectometru de masa (GC-MS), HPLC, spectrofotometru UV-VIS, IR etc.

ACTIVITATEA DE CERCETARE SI PRODUCTIE

Cercetarea feromonilor insectelor a constituit o activitate de pionierat a Institutului, fiind printre primele grupe de cercetare europene in domeniu si prima din Sud-Estul Europei care

in 1976 a iesit pe piata cu produse feromonale.

Cercetarea feromonilor se realizeaza cu fonduri bugetare prin intermediul programelor de cercetare, precum si prin co-finantarea din resurse proprii rezultate din comercializarea feromonilor.

Productia feromonilor se desfasoara in hale pilot de sinteza si conditionare dotata cu toate facilitatile reclamate de calitatea produselor (sinteza fina, evitarea contaminarii produselor, microambalare, etichetare specifica).

COMERCIALIZARE SI DISTRIBUTIE

Comercializarea feromonilor la nivel national se face de catre INSTITUTUL DE CER- CETARI IN CHIMIE “RALUCA RIPAN” pe baza de comanda ferma a solicitantului. Pentru informarea clientilor, Institutul expediaza oferte la inceputul fiecarui an, tuturor Unitatilor Fitosanitare si Directiilor Silvice Judetene, precum si clientilor din anul precedent. Livrarile se fac, dupa preferinta, la domiciliu, prin firme de curierat rapid autorizate, sau de la sediul Institutului.

Comenzile se transmit la: INSTITUTUL DE CERCETARI IN CHIMIE “RALUCA RIPAN”,

400294, Cluj-Napoca, str. Fântânele, nr. 30, Tel. 0264 – 420.718;  580.165;

Fax: 0264 – 420.718;  420.441.

Persoana de contact: as. Aurelia Pop, mobil: 0745615590, aurelia.pop@ubbcluj.ro

Pentru consultatii stiintifice : prof. dr. IOAN OPREAN,  mobil: 0744 – 70 61 49

Institutul de Chimie "Raluca Ripan"